Şirket Dosyaları

Gümrüklerde sizlerin adına işlem yapabilmemiz için aşağıdaki belgeleri tarafımıza iletmeniz gerekmektedir.
 
Noter tastikli Vergi Dairesi yazısı
 
Noter tastikli Vekaletname
 
Noter tastikli İmza Sirküleri
 
Noter tastikli Ticaret Sicil Gazetesi
 
Noter tastikli Faaliyet belgesi
 
Mali Müşavir belgeleri