Operasyon Süreci

İşlemlerinizin başlatılması için bize ulaştığınız andan itibaren motorlu, yaya ve arabalı kuryelerimiz en seri şekilde belgelerin toplanması için yönlendirilir. İlgili evrakların doğru, eksiksiz ve usulüne uygun şekilde kuryelerimize teslimi işlemlerinizin sağlıklı ve hızlı bir şekilde başlatılmasında en önemli faktördür. Bu nedenle operasyon grubumuz ile evraklarınızın alınacağı merkezler arasında gerekli koordinasyon kurulacaktır.
* Beyannamenin operasyon yetkilileri tarafından hazırlanmasıyla bilgiler Elektronik Veri Transferi (EDI) sistemi ile Gümrük İdarelerine online ulaştırılmaktadır. Gümrük İdarelerindeki gruplarımız; beyanname, tescil ve diğer gümrükleme işlemlerini en seri ve güvenilir şekilde yürütür ve işlemi tamamlar. Son aşamada eşyanın güvenilir bir şekilde ve programa uygun olarak sevk edilmesi sağlanır.

      
* Güney Gümrük Müşavirliği olarak, bu işlemlerin hızlı, kaliteli ve sistemli olması için çalışmaktayız. Yaşanan bürokrasi siz müşterilerimize ne kadar az yansıtırsak, o kadar nitelikli çalışmakta olduğumuza inanacağız.